Friday, 6 September 2019

ANGLES (3r i 4t d'ESO)
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2019 - 2020

Continguts (50% de l'avaluació):
Dos o tres exàmens de dues o tres unitats (1, 2 i 3, per exemple) que faran mitjana amb els  amb els procediments i l'actitud.

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)

En cas de tenir una qualificació de "No Assolit" en algun dels tres apartats avaluats, la nota global màxima serà d'"Assoliment Satisfactori".

Tuesday, 28 May 2019QÜESTIONARIS DE RECUPERACIÓ i SUFICIÈNCIA - LLENGUA ANGLESA
juny 2019

3r d'ESO - Examen 13 de juny: 
Student's Book
Unitat 1 pàg. 21         activities 1, 2, 3, 4, 5, 6
Unitat 2 pàg. 33         activities 1, 2, 3, 4
Unitat 3 pàg. 45         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat 4 pàg. 59         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat 5 pàg. 71         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat 7 pàg. 97         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat 8 pàg. 109       activities 1, 2, 3, 4, 5


4t d'ESO - Examen 13 de juny: 
Student's Book
Unitat 1 pàg. 122         activities 1, 2, 3, 4, 5, 6
Unitat 2 pàg. 124         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat pàg. 126         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat 4 pàg. 128         activities 1, 2, 3, 4, 5, 6
Unitat 5 pàg. 130         activities 1, 2, 3, 4, 5, 6
Unitat 7 pàg. 134         activities 1, 2, 3, 4, 5
Unitat 8 pàg. 136         activities 1, 2, 3, 4, 5, 6Monday, 27 June 2016

3er d’ESO – Dossier de suficiència setembre 2016

Data d’entrega: dia de l’examen
Starter unit    Workbook page 81
Unit 1             WB p. 85
Unit 2             WB p. 89
Unit 3             WB p. 93

Unit 4             WB p. 97
Unit 5             WB p. 101
Unit 6             WB p. 105

Unit 7             WB p. 109
Unit 8             WB p. 113
Unit 9             WB p. 117

La presentació de tot el dossier i l’examen són obligatòris per a tothom qui ha de recuperar al setembre.

4rt d’ESO – Dossiers de recuperació setembre 2016

Data d’entrega: dia de l’examen
Starter unit    Workbook page 81
Unit 1             WB p. 83
Unit 2             WB p. 85
Unit 3             WB p. 87

Unit 4             WB p. 89
Unit 5             WB p. 91
Unit 6             WB p. 93

Unit 7             WB p. 95
Unit 8             WB p. 97
Unit 9             WB p. 99

La presentació de tot el dossier i l’examen són obligatòris per a tothom qui ha de recuperar al setembre.

Tuesday, 7 June 2016

English 3rd and 4th of ESO

L'examen de suficiència de tercer i de recuperació de quart seran el dimecres 14 de juny.

Tothom qui hagi de fer aquest examen haurà de presentar el dossier d'activitats dels tres trimestres.

Thursday, 18 June 2015

DOSSIER D’ESTIU – suficiència SETEMBRE 2015

ENGLISH 3rd ESO – La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: Workbook pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99


DOSSIER D’ESTIU – recuperació SETEMBRE 2015

ENGLISH 4th ESO – La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: Workbook pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Friday, 5 June 2015

4th of ESO
Examen de
RECUPERACIÓ el proper dilluns 15 de juny.

Les activitats del dossier de RECUPERACIÓ (obligatori) que heu de presentar el proper dilluns 12 de juny són les següents:
WORKBOOK: pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 and 99

Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també hauran d'entregar aquest dossier.


Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també faran l'examen de continguts de tot el curs.


3rd of ESO

Examen de SUFICIÈNCIA el proper dilluns 15 de juny.

Les activitats del dossier de SUFICIÈNCIA(obligatori) que heu de presentar el proper dilluns 15 de juny són les següents:
WORKBOOK: pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 and 99

Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també hauran d'entregar aquest dossier.

Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també faran l'examen de continguts de tot el curs.

Thursday, 2 October 2014

LLENGUA ANGLESA 4t d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre
Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat Starter i 1, 2 i 3 (les unitats Starter i 1 s’avaluaran amb un sol examen) que faran mitjana entre si.
- Present simple &  continuous - Past perfect (simple & continuous) – past simple & continuous
- Ús de ever, never, just, still, already, yet, for, since
- Used to
- Modal verbs could, can, will be able to, may, might, must, should, have to
- Vocabulary: generations, extreme adjectives, relationships, phrasal verbs (health, style)
- Comprensió de textos orals i escrits

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats Starter, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures